DESIGNA FSC certificering

FSC®-certificering

Vi tænker på miljøet

FSC® er en international mærkeordning af træ og papir, der sikrer skovdrift med omtanke for dyr, natur og mennesker.

Alle typer skov kan FSC®-certificeres. Både nordiske nåleskove, tropiske regnskove og plantager. Dele af skoven fredes helt, så truede dyr og planter sikres. Oprindelige folkeslag som indianere og samere sikres ret til at bruge skoven. Hvis de har hellige steder i skoven, friholdes disse for fældning.

Der fældes ikke mere træ, end skoven selv kan reproducere. Lokalbefolkningen får glæde af indtægterne fra skoven, og der bruges lokal arbejdskraft. Lokale arbejdere uddannes, får sikkerhedsudstyr og en løn, de kan leve af.

Alt træ kan spores tilbage til skoven. Alle led mellem skoven og dig certificeres, uanset hvor mange led der er. Det er din garanti for, at du kan købe træ med god samvittighed. 

Designa Køkken tilbyder et bredt udvalg af FSC-certificerede bordplader.